03 Ordningstal

  • Due No due date
  • Points 5
  • Questions 1
  • Time limit None
  • Allowed attempts Unlimited

Instructions

Lyssna och skriv med bokstäver de datum som sägs.

Exempel:

den sjätte i sjätte

Only registered, enrolled users can take graded quizzes