3.03 Intervjua Nathalie!

  • Due No due date
  • Points 9
  • Questions 2
  • Time limit None
  • Allowed attempts Unlimited

Instructions

Läs om ordföljd i frågeordsfrågor och ja/nej-frågor i grammatiken innan du gör övningarna.

In English|Hide English

Only registered, enrolled users can take graded quizzes